Jelgava – Zemgales pērle

Jelgava – kādreizējā ziedošās Zemgales un Kurzemes hercogistes galvaspilsēta, galvenais tranzīta punkts satiksmei no Krievijas uz Vakareiropu līdz pat 19. g. s. vidum, kad Jelgavā caurbraucot apmetās daudzi slaveni valdnieki, valsts vīri un ievērojami zinātnieki.

Šodien Jelgava ir pilsēta, kuru saucam par Zemgales galvaspilsētu, par izglītības un kultūras centru.

Pēc pagājušā gadsimta karu postījumiem no senās Jelgavas palikušas tikai dažas ēkas, taču to vidū atrodami gan arhitektūras, gan kultūras un vēstures pieminekļi.

Jelgava ir bagāta arī ar mūsdienu skulptūrām un piemiņas vietām, kurām ir gan augsta mākslinieciskā vērtība, gan interesanti stāsti, kas sasaucas ar pilsētas kultūrvēsturi un šodienu.

Ekskursijas gaitā, izmantojot senās pilsētas kartes un bildes, kopā meklēsim saikni starp pāgātni un mūsdienām.

Ekskursijas ilgums: 2 - 3 stundas, vai pēc pieprasījuma
Ekskursijas valodas: Latviešu, krievu
Ekskursijas veids: Ar autobusu un kājām

Ekskursiju vada gide Inna Altuhova - vairāk informācijas šeit.