Svētes palienes pļavas

Dabas parks Svētes paliene izveidots NATURA 2000 ietvaros 2004. gadā, lai nodrošinātu reto un īpaši aizsargājamo savvaļas putnu, augu sugu un biotopu aizsardzību.

Svētes palienes ir Eiropas un Latvijas mēroga nozīmīga teritorija ūdensputniem pavasara caurceļošanas laikā, kad palienes teritorijā pulcējas vairāk kā 20000 īpatņu vienlaikus. Starp tiem sastopamas griezes, garkakļi, lielais dumpis, mazais ērglis, melnais stārķis, čuskērglis u.c. Pavisam Svētes palienē konstatētas 45 īpaši aizsargājamas putnu sugas.
Nesteidzīgai atpūtai, dabas un putnu vērošanai ir piemēroti Svētes polderu augstie dambji, no kuriem labi pārskatāma tuvāka un tālāka apkārtne.

Pavasarī lielākā skaitā šeit uzturas arī caurceļojoši gulbji, pīles un bridējputni. 

Svētes paliene atrodas Jelgavas novada, Līvbērzes pagastā – pie Svētes upes ietekas Lielupē, aptuveni 11 km no Jelgavas pilsētas, aiz apdzīvotas vietas "Vārpa".

Karte pieejama šeit.

! Ar automašīnu vai velosipēdu var piebraukt tikai līdz sūknētavai - T veida krustojumam (kartē uz leju no norādītā punkta). No 1. marta līdz 1. jūnijam tālāka kustība pa dambi tikai ejot ar kājām.

Vairāk par Svētes palieni lasīt šeit.

 

Jelgavas nov., Līvbērzes un Valgundes pag.
Ģimenēm ar bērniem