Krāču kalni

Krāču kalni ir viena no Litorīnas jūras lielākajām krasta kāpām. Tās augstākā daļa atrodas 29 m virs jūras līmeņa un 26 m virs apkārtējiem līdzenumiem. Par Litorīnas jūru dēvē Baltijas jūras priekšteci, kas pastāvēja aptuveni pirms 7000 līdz 5000 gadiem.

Šai vietā senā Litorīnas jūra un tās krasta līnija atradās uz austrumiem no kāpas. Gar krasta līniju uzkrājās vēju nestā smilts gan no pludmales, gan iekšzemes. Teritorijā ir aizsargājama kā Litorīnas laika kāpu valnis, jo tās būtiskākā ģeoloģiskā vērtība ir liecība par procesiem senās jūras krasta zonā, kā arī kāpas ainaviskais izteiksmīgums. Krāču kalni kā ģeoloģisks veidojums ir valsts aizsardzībā kopš 1962.gada. Šobrīd Litorīnas krasta kāpu izteiksmīgākās daļas aizsardzībai pastāv dabas pieminekļa teritorija "Krāču kalni", kas noteikta 78 ha platībā.

Karā kritušo piemiņas vieta Krāču kalnos

Jelgavas nov., Valgundes pag. un Babītes nov. Salas pag.