Lielvircavos liuteronų bažnyčia

Seniausia mūrinė bažnyčia Jelgavos regione, statyta 1595 metais už Lielvircavos dvaro savininkų baronų Klopmanų lėšas.

Bažnyčia buvo sugriauta Antrojo pasaulinio katro metais, po karo įrengta koplyčia. Interjero elementai ir meno vertybės 1975 metais pervežti į Rundalės pilies muziejų. 1992 metais pastatas rekonstruotas. Kapinėse prie bažnyčios amžinojo poilsio atgulė jaunalatvių judėjimo pradininkas Juris Alunanas.

Jelgavos kraštas, Platones pag.
26547117; 29723404
Darbo laikas - pagal išankstinį paskyrimą