Piemiņas skvērs “Brīvības gaisma”

2018.gada 11.oktobrī Brankās tika svinīgi atklāts piemiņas skvērs “Brīvības gaisma”, kas kalpo kā atgādinājums par mūsu valsts vēstures svarīgiem notikumiem.


Pēc novadnieka un barikāžu dalībnieka Gunāra Sproģa iniciatīvas, ar SIA „UPPE” un novada pašvaldības atbalstu, kā arī iedzīvotāju iesaistīšanos, 2017. gadā tika uzsākts projekts – skvēra “Brīvības gaisma” izveide, lai godinātu 1991.gada barikāžu dalībniekus un atgādinātu jaunajai paaudzei par reiz piedzīvoto.

Projekta rezultātā ir radīta skaista un sakopta piemiņas vieta ar barikāžu notikumu stāstu tajā. Iekoptās piemiņas vietas apmeklētājiem ir iespēja redzēt stilizētu un ugunskuru, kas simbolizē gaismu, uguni, degsmi cilvēku sirdīs par valsts neatkarību, par tautas brīvību, par katra indivīda domu, vārdu, uzskatu un rīcības brīvību. Savukārt stilizētās stikla plāksnes simbolizē cilvēkus, kuri savulaik no Ozolnieku novada piedalījās barikādēs, kā arī visus projekta “Brīvības gaisma” tapšanas procesā iesaistītos.  Uz stikla plāksnēm ir lasāmi 163 barikāžu dalībnieku un projekta īstenošanā iesaistīto dalībnieku vārdi, kas simboliski savieno pagātnes notikumus ar šodienu.

 

 

 

Jelgava, Brankas, Cenu pagasts, LV-3042