Svētes palienes pievos

Gamtinis parkas Svētes paliene įkurtas NATURA 2000 ribose 2004 metais, kad būtų užtikrinta retų ir ypatingai saugomų laukinių paukščių, augalų rūšių ir biotipų apsauga.

Svētes pievos yra Europos ir Latvijos mastu reikšminga teritorija vandens paukščių pavasario migravimo kelyje, kai užliejamose pievose susiburia daugiau nei 20000 paukščių vienu metu. Tarp jų sutinkamos griežlės, smailiauodegės antys, didieji baubliai, mažieji ereliai, juodieji gandrai, gyvatėdžiai ir t.t. Iš viso Svētes pievose suskaičiuota 45 ypatingai saugomų paukščių rūšys.

Neskubiam poilsiui, gamtos ir paukščių stebėjimui yra skirtos ir aukštos Svētes polderių dambos, nuo kurių puikiai matomos artimos ir tolimos apylinkės.

Žemėlapį rasite čia.
Jelgavos kraštas, Līvbērzes un Valgundes pag.
Šeimoms su vaikais