Rygos Šv. Trejybės Sergijaus moterų vienuolyno filialas (Valgundės vienuolynas)

Ortodoksų moterų vienuolyno pradžia Valgundėje siekia 1894 metus, kai seserų Mansurovų iniciatyva vadinamojoje Dykynėje (Pustinka) buvo skirtas sklypas Rygos vienuolyno filialui.

Pastatytos dvi bažnyčios ir koplyčia, kurioje eksponuojama didžiulė ikonų kolekcija. Dabar vienuolyne gyvena pusšimtis seserų.

Jelgavos kraštas, Valgundes pag.
63085215, 63085244
Darbo laikas - pagal išankstinį paskyrimą